Duszpasterstwo akademickie w XXI wieku

Parafia Korytnica Duszpasterstwo akademickie w XXI wieku

Mimo panującego w Polsce kryzysu moralnego młodzież akademicka wciąż ma niemałą ofertę, aby zaangażować się w życie Kościoła. Istnieje wiele duszpasterstw, w tym stricte akademickich. Co ciekawe, oferta zaangażowania w obronę Kościoła płynie również od katolików świeckich – np. od Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.

Studenci a uczestnictwo w Kościele

Duszpasterstwa akademickie w Polsce mają już za sobą niemałą historię oraz… niemałą rolę w najnowszej historii Polski. Miały spore znaczenie w czasach „Solidarności” gdzie integrowały środowiska młodzieży akademickiej, które stały w opozycji do władz PRL.

W dzisiejszych czasach religijność Polaków, a w szczególności młodszych pokoleń osłabła od czasów lat 80-tych. Pomimo kryzysu duszpasterstwa akademickie wciąż funkcjonują. Gromadzą najczęśćiej od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy osób.

Jednym z nich, które niejako przeniosło pewne zasady od lat 80 – tych do czasów nam obecnych jest DA Wawrzyny działające we Wrocławiu. Jego legendarny duszpasterz – ks. prałat Stanisław Orzechowski, już nie żyje, ale zdążył wprowadzić członków „Wawrzynów” w XXI wiek. Ponieważ był również kapłanem zasłużonym dla wrocławskiej „Solidarności” zapewniał młodzieży akademickiej pewną ciągłość. Potrafił nie tylko stawiać wyzwania problemom XXI wieku, ale również uczyć młodzież o ważnej historii Kościoła na Dolnym Śląsku.

Czy tylko duszpasterstwa?

Przykładów działających współcześnie duszpasterstw akademickich jest oczywiście więcej. W samym Wrocławiu jest ich tak dużo, że powołano nawet Centralny Ośrodek Duszpasterstw Akademickich. Rolę tę pełni DA „Maciejówka”, które mieści się bardzo blisko gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Mimo, że nie posiada takiej historii jak DA „Wawrzyny” stanowi ważny punkt dla młodzieży, dla której kontakt z Panem Bogiem jest najważniejszy.

Same duszpasterstwa nie wyczerpują jednak całego pola działalności, jaką katolicka młodzież jest zainteresowana. Studiujący katolicy widzą zagrożenia i ataki (często nawet fizyczne) na Kościół we współczesnym świecie. Potrzebują oferty Kościoła wojującego.

Odpowiedź przychodzi… o dziwo ze strony katolików świeckich. Zaangażowanie swoim sympatykom, w tym młodzieży akademickiej, oferuje Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotr Skargi. Ponieważ nie zrzesza duchownych, nie prowadzi działalności stricte duszpasterskiej. Organizacja ta ma doświadczenie i sukcesy w pracy z młodzieżą, które owocowały m.in. takimi inicjatywami jak Sekcja Rycerska Lepanto, czy akcja „Nie wstydzę się Jezusa”. Daje także możliwość czynnego stawiania oporu atakom na Pana Boga i Kościół oraz działa na rzecz odbudowy cywilizacji chrześcijańskiej.