Święty Wawrzyniec – życie męczennika

Parafia Korytnica Święty Wawrzyniec – życie męczennika

Przez dwa tysiące lat swojego istnienia, Kościół musiał znosić wiele trudności. Zwłaszcza w czasach, kiedy pogański świat starał się na siłę wyplenić wiarę w Jezusa i jego Ojca. Jednakże wiara była silna, głównie dzięki działaniom wielu męczenników, którzy oddali swoje życie w imię Kościoła. Skutkiem tego jest świat, jaki znamy teraz. Nie da się przecież zaprzeczyć, że fundamentem kultury zachodu jest Kościół, ze swoją obecną siedzibą w Watykanie. Jednym z męczenników, którzy oddali życie w imię Boga był św. Wawrzyniec.

Papież Sykstus II miał siedmiu diakonów, a jednym z nich był właśnie Wawrzyniec. Tak naprawdę mało jest informacji na jego temat, wszystkie pochodzą z Liber Pontificalis, czyli Księgi Papieży, która opisuje postać Wawrzyńca w ramach życia Sykstusa II.

Papież zginął męczeńską śmiercią 6 sierpnia 258 roku razem z czterema diakonami. Jednakże św. Wawrzyniec został wyłączony z grupy i skazanych na śmierć, ponieważ posiadał ważną rolę w Kościele. Przede wszystkim opiekował się chorymi i ubogimi, a także odpowiadał za majątek kościelny.

Cesarz rzymski Walerian stwierdził, że oszczędzi Wawrzyńcowi życie, jeżeli ten odda wszelkie kosztowności Kościoła w jego ręce. Władca uważał, że święty odda mu dobra wiedziony pokusami, a jeżeli przyjdzie potrzeba – torturami. Na propozycję Wawrzyniec odpowiedział, że potrzebuje kilku dni, by zgromadzić największe skarby Kościoła. Kiedy przyszedł wyznaczony dzień, święty zebrał wszystkich ubogich pod swoją opieką i pokazał ich Walerianowi, że oto jest największy skarb Kościoła. Cesarz w zemście postanowił skazać Wawrzyńca na niewyobrażalne tortury. Wedle informacji święty był biczowany knutami (biczami) z drutu, a także wieszany w celu wyrwania kończyn ze stawów. Następnie Walerian nakazał wieszać go na żelaznych rusztach po to, żeby go wolno podgrzewać i piec żywcem. Podobno ostatnie słowa świętego skierowane do cesarza głosiły, że jego ciało jest już mocno przypieczone i by Walerian z tej okazji przewrócił go na drugą stronę.

Wawrzyniec zginął 10 sierpnia 258 roku. Jego śmierć rozbudziła w Kościele ogromny kult. Męczennik został pochowany przez św. Justyna. Święty Wawrzyniec do dzisiaj jest postacią, która często jest wspominana np. na ikonach, obrazach. Jego imieniem nazywa się ulice, szkoły, kościoły itd. Jest on jednak jednym z licznych świętych, którzy oddali swoje życie po to, by bronić Kościoła, co przełożyło się na ogromny sukces całej wspólnoty.