Jakie są podstawy działania SKCh im. Ks. Piotra Skargi?

Parafia Korytnica Jakie są podstawy działania SKCh im. Ks. Piotra Skargi?

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi jest bardzo prężnie rozwijającą się organizacją, która zrzesza katolików świeckich. Wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy, na jakiej podstawie mogą działać takie i podobne świeckie organizacje ludzi wierzących. Stowarzyszenie Księdza Skargi jest najlepszym przykładem, że katolicy, szczególnie w Polsce, powinni brać sprawy w swoje ręce, zrzeszać się, działać, propagować swoją wiarę i postawy w życiu społecznym. Na jakich zasadach działa więc SKCh im. Ks. Piotra Skargi i w jaki sposób może być przykładem dla nowopowstających fundacji, stowarzyszeń czy instytutów katolików świeckich?

Zrzeszanie się świeckich w Kościele

Nie tylko w polskim społeczeństwie, ale szczególnie w krajach zachodniej Europy i Ameryki Północnej, pokutuje przekonanie, że Kościół katolicki w przeciwieństwie do organizacji i zborów protestanckich, jest instytucją niezwykle zamkniętą na osoby, które nie należą do stanu duchownego. Nie jest to oczywiście prawda, szczególnie obecnie, w okresie po Soborze Watykańskim II, czego przykładem jest SKCh im. Ks. Piotra Skargi i inne organizacje, które zrzeszone są wokół takich wartości jak Tradycja, Rodzina, Własność.

Apostolstwo świeckich, a SKCh im. Ks. Piotra Skargi

Do czego zachęcił wiernych na całym świecie Święty Sobór Kościoła Powszechnego w dekrecie soborowym Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich? Ojcowie soborowi napisali w nim tak znamienne słowa: “Nigdy bowiem nie może w Kościele zabraknąć apostolstwa świeckich, które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego. Jak samorzutna i jak owocna była tego rodzaju działalność w zaraniu Kościoła, pokazuje jasno samo Pismo Święte. Nasze zaś czasy wymagają od ludzi świeckich nie mniejszej gorliwości; co więcej, dzisiejsze warunki żądają od nich o wiele intensywniejszego i szerzej zakrojonego apostolstwa”. Właśnie tak bardzo istotnym jest, by w Kościele zrzeszali się wierni o różnym profilu, jak na przykład wierni Tradycji ze Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.

Stowarzyszenie im. Ks. Skargi, a polskie prawo

Wiele osób, które krytykuje działalność tego krakowskiego stowarzyszenia błędnie twierdzi, że z racji swego przywiązania do katolickiego wyznania, jego istnienie łamie zasadę świeckości państwa i rozdziału od Kościoła. Oczywiście te opinie u samej swej podstawy są podszyte nienawiścią do wszystkiego co prawe i katolickie, jednak samo Stowarzyszenie nie jest instytucjonalnie powiązane z Kościołem katolickim. Również sama działalność jest w pełni legalna, ponieważ posiada status organizacji o celach niezarobkowych – tak zwana organizacja non-profit. Stowarzyszenie Ks. Skargi działa więc opierając się na polskim prawie cywilnym. Organizacja posiada więc pełną osobowość prawną i jest legalna. Dlatego bezpodstawne zarzuty, mówiące o tym iż katolicy świeccy nie mogą stworzyć własnego dzieła, są pozbawione jakichkolwiek argumentów i podstaw. SKCh im. ks. Piotra Skargi niejako wytyczyło drogę tym, którzy chcą działać dla innych, a jako fundament przyjmują zasady jakimi kieruje się Kościół.

Jakie działania na co dzień podejmuje Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi?

Warto na bieżąco śledzić działania podejmowane przez instytucję wywodzącą się z Krakowa. Dla jednych może być inspiracją, w jaki sposób powinni świeccy katolicy działać i szerzyć swoją wiarę oraz pogląd na świat, a być może inni zdecydują się wesprzeć piękne dzieła, które od ponad dwudziestu już lat tworzą członkowie Stowarzyszenia na czele ze swoim prezesem, którym jest Sławomir Olejniczak. Do najistotniejszych akcji religijnych warto zaliczyć takie kampanie jak: promocja książki o świętym Ojcu Pio czy świętym Szarbelu, przesłanie lilii do sanktuarium w Fatimie oraz róż do sanktuarium świętej Rity w Cascii, a także udział w wielu wydarzeniach społeczno-politycznych, takich jak Marsze dla Życia, w których ci katoliccy świeccy domagają się zmian w prawie, które wprowadzą pełną ochronę życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

SKCh im. Ks. Piotra Skargi daje katolikom nadzieję, że to właśnie dzięki takiej pracy u podstaw, nasza wiara będzie rosła w siłę.