Ludzie odważni pod patronatem Piotra Skargi – krótka biografia

Parafia Korytnica Ludzie odważni pod patronatem Piotra Skargi – krótka biografia

Wiara od lat odgrywa znaczącą rolę w życiu całego świata. Fundamentem kultury europejskiej jest Kościół i jemu zawdzięcza się to, jak obecnie wygląda świat. Nie mogłoby się jednak tak stać, gdyby nie odważni ludzie, którzy poświęcali całe swoje życia na szerzenie dogmatów wiary i nawracanie heretyków, nie zważając na ryzyko i własny komfort. Jedną z takich osób niewątpliwie był pewien kapłan żyjący ponad 400 lat temu. I właśnie z jego osobą – Sługi Bożego ks. Piotra Skargi – związane jest ściśle pewne środowisko, które swoją aktywnością i skutecznością działań wyróżnia się pośród organizacji polskich katolików świeckich.

Piotr Skarga urodził się w Grojcu 2 lutego 1536 roku. Jako zdolny młodzieniec, w wieku siedemnastu lat trafił między mury Akademii Krakowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1564 roku – nadał mu je lwowski metropolita Paweł Tarła. Przez swoje postępowania trafił do Lwowa obejmując funkcję kaznodziei w tamtejszej katedrze. Od zawsze był znany jako dobry mówca, z powodu czego szybko stał się kanclerzem kapituły lwowskiej. Dalsza droga życiowa Piotra Skargi naznaczona była wyrzeczeniami i cierpieniami, ale też i szalenie istotnymi funkcjami, jakie przyszło mu pełnić.

Piotr Skarga nigdy nie przykładał szczególnej uwagi do swojej kondycji finansowej – majątek otrzymany w spadku poświęcał na rzecz potrzebujących. Był także głośnym wojownikiem w walce z agresywną reformacją, która osłabiała pozycję Kościoła i wywoływała społeczne niepokoje. Z tego powodu kaznodzieja postanowił przystąpić do zakonu jezuitów.

W 1571 roku Skarga wrócił z Rzymu do Polski, żeby szerzyć działania jezuickiego zakonu w kraju. Tworzył tu kolegia, które cechowały się bardzo wysokim poziomem nauczania. Jednak nie tylko dzieci szlachty mogły do nich przystępować, ale też dziatwa wywodząca się z niższych warstw społecznych. Co więcej, do owych szkół przyjmowano nawet dzieci protestantów!

Piotr Skarga publikował wiele prac kultywujących wiarę katolicką, jednak wyróżniały się one od innych tego typu lektur nieprawdopodobnym kunsztem pisarskim, który został doceniony nawet przez mistrza Stanisława Żeromskiego. Napisane przez Skargę „Żywoty świętych” do dziś są omawiane na zajęciach literaturoznawstwa na wydziałach filologii polskiej. Kazania kaznodziei budziły wiele kontrowersji, ponieważ jawnie atakowały heretyków. Skarga uważał również, że Kościół może, a wręcz powinien ingerować w politykę, ponieważ jest głosem rozsądku. Jego odwaga przyczyniła się do jego śmierci. Zamordowano go w 1612 roku.

Stowarzyszenie Piotra Skargi jest to założona ponad dwie dekady temu instytucja zrzeszająca katolików świeckich o konserwatywnych poglądach. Jak głosi myśl przewodnia założycieli Stowarzyszenia, celem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi jest budzienie uśpionych sumień Polaków. Można to rozumieć jako chęć przywracania i kultywowania największych wartości chrześcijańskich, czyli wiary i rodziny. Z tego właśnie powodu Stowarzyszenie Piotra Skargi od swojego powstania zorganizowało samodzielnie lub z innymi środowiskami przeszło 2000 różnego rodzaju pikiet, konferencji, protestów itd., których celem jest m.in. szerzenie poglądów pro life i nawoływanie do pielęgnowania chrześcijańsmich fundamentów wiary.

Trzeba również zaznaczyć, że Stowarzyszenie Piotra Skargi jest organizacją non profit, t.j. nie generuje zysków materialnych. Wszystkie pieniądze, które otrzymuje są przeznaczane na organizowanie pielgrzymek, finansowanie czasopism, prowadzenie konferencji, wykładów, szkoleń itd.