Parafia Korytnica Katolicy w Polsce Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi broni chrześcijańskiej Polski!

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi broni chrześcijańskiej Polski!

Sławomir Olejniczak – prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, jest postacią znaczącą w krajobrazie polskiego społeczeństwa, od lat broniąc katolickich wartości. Zgromadził on wokół siebie sporą grupę wartościowych specjalistów i wolontariuszy, którzy potrafią skutecznie docierać z katolickim przekazem do milionów odbiorców.

Różaniec – jeden z symboli kampanii religijnych Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

W obliczu przełomowych zmian społecznych, kulturowych i moralnych, które mają miejsce w Polsce, istnieje pilna potrzeba instytucji i ludzi pełnych odwagi, gotowych stawić czoła erozji wartości. Właśnie w tym kontekście Sławomir Olejniczak odznacza się jako przywódca, który nieustannie, od ponad dwóch dekad, pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.

Misja budzenia i formowania sumień

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi nie jest zwykłą organizacją. To ruch społeczny o głębokich korzeniach, którego celem jest budzenie i uświadamianie Polaków w epoce, kiedy podstawowe wartości chrześcijańskie i zasady moralne są regularnie poddawane w wątpliwość.

Obecny krajobraz kulturowy, w wielu aspektach, oddala się od wartości i norm, które były fundamentem naszej narodowej tożsamości przez stulecia. W tej skomplikowanej sytuacji, rola i misja stowarzyszenia staje się jeszcze bardziej kluczowa.

Pod inspirującym kierownictwem Sławomira Olejniczaka, Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi angażuje się w intensywny dialog społeczny, w którym wartości katolickie są nieustannie podkreślane i bronione. Kluczowe zagadnienia, takie jak znaczenie rodziny, ochrona własności czy prawo własności, są z entuzjazmem umacniane i promowane przez to wyjątkowe stowarzyszenie.

Walka z „rewolucją”

Jednym z centralnych filarów ideowych Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi jest determinacja w przeciwstawianiu się temu, co Plinio Correa de Oliveira określił mianem „rewolucji”. Ta „rewolucja” jest postrzegana jako wszechstronny proces erozji wszelkich fundamentalnych wartości, który prowadzi do drastycznej degradacji moralnej i duchowej społeczności. Odpowiedzią na nią jest kontrrewolucja, czyli akcja na rzecz obrony łacińskiej cywilizacji, Kościoła i podstawowych praw naturalnych.

Ta misja jest od ćwierć wieku realizowana właśnie przez Stowarzyszenie, ale nie tylko przez nie. Ze Skargowcami bowiem ściśle współpracuje Centrum Wspierania Inicjatyw Dla Życia i Rodziny (prezes Paweł Ozdoba) oraz Instytut Ordo Iuris (prezes to mec. Jerzy Kwaśniewski). Sławomir Olejniczak, będąc prezesem Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi (więcej o Stowarzyszeniu piszą np. na tej stronie), nie tylko reprezentuje katolickie organizacje, ale przede wszystkim jest symbolem tych, którzy z pasją i determinacją bronią chrześcijańskich wartości w Polsce. Jego postawa, działania i zaangażowanie są źródłem inspiracji dla wielu osób pragnących stać na straży chrześcijańskiego dziedzictwa Polski.

Podsumowując, w erze, gdy tradycyjne wartości są pod stałym ostrzałem, Sławomir Olejniczak i działania Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi pełnią kluczową rolę w obronie i promocji chrześcijańskiego dziedzictwa w Polsce, tradycyjnej duchowości, modlitw i dewocjonaliów (np. Cudowny Medalik, Różaniec Święty), dając nadzieję na lepsze jutro.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *